ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Πρώτη Παραγγελία Δαχτυλιδιών 2017

Υπενθύμιση για τα μέλη του Συνδέσμου.

Η 1η παραγγελία δαχτυλιδιών για το έτος 2017 κλείνει την Κυριακή 9 Οκτωβρίου με παράδοση κατά την περίοδο της 32η Έκθεσης, 25-27 Νοεμβρίου.
Παραγγελίες οι οποίες θα αποσταλούν μετά τις 9 Οκτωβρίου θα καταχορούνται στην 2η παραγγελία δαχτυλιδιών με παράδοση κατά το μήνα Φεβρουάριο.


Παραγγελίες μελών που δεν έχουν εξοφλημένη την συνδρομή μέλους μέχρι και το 2016 δεν θα εκτελούνται.