Έναρξη Παραγγελιών Δαχτυλιδιών για το έτος 2017

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τα μέλη μας πως οι παραγγελίες δαχτυλιδιών για το 2017 έχουν ξεκινήσει.
Όλα τα μέλη θα λάβουν μαζί με την τελευταία ενημερωτική επιστολή μελών και έντυπο παραγγελίας δαχτυλιδιών.
Το έντυπο μπορείτε επίσης να το βρείτε στην ιστοσελίδα μας

Οι τελευταίες ημερομηνίες υποβολής παραγγελιών έχουν ώς εξής:

  • 1η παραγγελία – Σάββατο 09 Οκτωβρίου με παράδοση στην 32η Έκθεση.
  • 2η παραγγελία – Κυριακή 27 Νοεμβρίου (Έκθεση) με παράδοση κατά τον μήνα Φεβρουάριο.
  • 3η παραγγελία – Κυριακή 01 Ιανουαρίου με παράδοση κατά τον μήνα Μάρτιο.
  • 4η παραγγελία – Κυριακή 26 Μαρτίου με παράδοση κατά τον μήνα Μαΐο.
    Το κόστος ανά δαχτυλίδι απο 1.8mm μέχρι και 4.5mm είναι €0,40.

Για διαχτυλίδια απο 5mm μέχρι και 27mm το κόστος είναι €0,50 έκαστο.

Τα δαχτυλίδια παραγγέλλονται ανά δεκάδα, με ελάχιστη ποσότητα τα 10 δαχτυλίδια ανά παραγγελία

O Σύνδεσμος θα διαθέσει περιορισμένο αριθμό δαχτυλιδιών με τον Αρ. 500 για τα Μέλη μας που τυχόν χρειαστούν επιπλέον και θα διατίθενται προς €0,60 έκαστον.