ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Διαγωνισμός Σπίνων και άλλων Παραδείσιων Πουλιών

Θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα εξής όσο αφορά το Διαγωνισμό Σπίνων και άλλων Παραδείσιων Πουλιών της επερχόμενης Παγκύπριας Έκθεσης:

Οι Σπίνοι και τα άλλα Παραδείσια Πουλιά διαγωνίζονται με δαχτυλίδια 1 ή 2 ετών. Έτσι φέτος θα μπορούν να διαγωνιστούν και πουλιά με δαχτυλίδι του 2015.

Εφόσον μας το επιτρέπουν οι συμμετοχές, τα πουλιά που φέρουν δαχτυλίδια του Συνδέσμου μας 1 ή 2 ετών, θα διαγωνιστόυν σε μία κατηγορία από μόνα τους.
Τα πουλιά αυτής της κατηγορίας θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα βραβεία Best Finch & Best of Show.

Πουλιά τα οποία δεν φέρουν δαχτυλίδι του Συνδέσμου μας θα διαγωνιστούν σε μία ξεχωριστή κατηγορία.
Τα πουλιά αυτής της κατηγορίας δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα βραβεία Best Finch & Best of Show.