Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Σύνδεσμος διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο που καταρτίζεται σε σώμα το αργότερο σε 7 μέρες από την εκλογή του από την Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.

Μέλη

Πόλυς Καδής

Πρόεδρος

Μιλτιάδης Μαρνέρος

Αντιπρόεδρος

Παύλος Προδρόμου

Γραμματέας

Χριστάκης Αριστοτέλους

Ταμίας

Γιάννης Κωνσταντίνου

Οργανωτικός

Δημήτρης Πολυβίου

Β. Γραμματέας

Γιάννης Χρίστου

Β. Ταμίας

Δημήτρης Παναγή

Β. Οργανωτικός

Φάνος Αποστόλου

Φροντιστής